Aktuální výzvy - distribuce kinematografického díla

Výzva č. 2016-3-3-13​ Podpora kinodistribuce zahraničních filmů

1. Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie
2. Žádost o podporu kinematografie — nový formulář
3. Podrobný popis projektu
4. Rozpočet – finanční plán – harmonogram
5. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele — nový formulář
6. Prohlášení žadatele o vyloučení osob z řízení o žádosti

APLIKACE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI FONDU