Aktuální výzvy - distribuce kinematografického díla

Výzva č. 2016-3-6-32 — Podpora distribuce českých filmů
1. Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie
2. Žádost o podporu kinematografie
3. Podrobný popis projektu
4. Rozpočet – finanční plán – harmonogram
5. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele
6. Prohlášení žadatele o vyloučení osob z řízení o žádosti

APLIKACE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI FONDU 

 

Výzva č. 2016-3-7-33 — Podpora distribuce zahraničních filmů
1. Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie
2. Žádost o podporu kinematografie
3. Podrobný popis projektu
4. Rozpočet – finanční plán – harmonogram
5. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele
6. Prohlášení žadatele o vyloučení osob z řízení o žádosti

APLIKACE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI FONDU